COSCO [Louis De Cordier]

Belgische kunstenaar, geboren in 1978 in Oostende.

Sculpturen en installaties die vertrekken vanuit een ruim kosmisch wereldbeeld. Refererend aan architectuur en techniek trachten ze ruimtes te zijn van gedachten en gevoelens. Louis De Cordier is een Uomo Universale, zowel wetenschapper, als filosoof en kunstenaar. Met bioloog Angelo Vermeulen creëert hij structuren op de grens van architectuur en biologie. Hij experimenteert met elektromagnetische golven. Met zijn vriendin Sarah Pillen maakt hij een collectie kledingstukken en sculpturen in vilt.

Hij interesseert zich voor de kosmos, voor elektromagnetische golven… In zijn installaties probeert hij eigenlijk het ongrijpbare grijpbaar te maken. Hij creëert verplaatsbare modules, een soort cocons of capsules en zo werkt hij gestaag verder aan een heel eigen persoonlijk universum. – sculpturen gemakkelijk naar een andere context verplaatst worden. En in zijn tekeningen smelt alles samen tot één geheel: geluid, gevoel en beeldende kracht. – oeuvre van Louis De Cordier kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. In zijn werk combineert hij architectuur, natuur, kunst, techniek en wetenschap. Zijn modules en installaties zijn nauw verbonden met de natuur. Elke module is een plaats om te wonen en te overleven terwijl men beschermd wordt van de buitenwereld en de natuurelementen. De modules kunnen naar een andere locatie worden verplaatst, net zoals sommige dieren hun huis met zich kunnen meedragen. – sculpturen, tekeningen en installaties op een architecturale en wetenschappelijke manier die sterk aan de natuur gelinkt is. Elk sculptuur is een woonplaats, een schuilplaats waar men zich fysiek en/of mentaal kan in projecteren. De sculpturen doen sterk aan vormen uit de natuur denken, zoals een schelp of een cocon en worden in tekeningen op een architecturale en poëtische wijze onderzocht door middel van doorsneden. Elk sculptuur wordt een plaats om afgeschermd van de buitenwereld te wonen. Ze kunnen telkens getransporteerd worden naar een andere context, net zoals in de natuur sommige dieren hun huis meedragen. De sobere en eenvoudige materialen variëren. Het metalen karkas wordt met gips bekleed of er wordt met plastic een huid over gespannen. Het is een onderzoek dat op een poëtische manier de kern van de groeikracht wil omvatten en tegelijkertijd een tijdelijk onderkomen wil bieden voor elke persoon die er zich lichamelijk of geestelijk wil in nestelen. De kunstenaar geeft met bescheidenheid en plastische kracht een gestalte aan zijn oeuvre, waarbij de lichamelijke confrontatie met het werk als zeer intens wordt ervaren. – (Ischa Tallieu, 2001)

Biografie

Vanuit zijn interesse in filosofische vraagstukken schreef Louis De Cordier zich in aan de faculteit wijsbegeerte van de KU Leuven. Een jaar later ruilde hij deze studie voor een architectuuropleiding in Gent, maar zijn oorspronkelijke interesse in de metafysica blijft behouden en vindt zijn weerslag in zijn oeuvre.

Als jonge man helpt Louis zijn vader Thierry De Cordier bij diens creaties voor de Biënnale van Venetië in 1997. Daarna maakt hij zelf functionele minimalistische objecten.

Curriculum Vitae
LOUIS DE CORDIER’S LIFE BREATHES ART AND THE PUREST ART-PHILOSOPHY | Gery Van Tendeleau, Art Curator and Critic
louis de cordier: a thread of courage and love to restore balance in life on and beyond earth | HENDRIK VERROKEN